SF trSuriye Forum Derneği;

2011'de kurulan, kâr amacı gütmeyen Suriyelilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine adanmış alanında uzman altı programdan oluşan bir kuruluştur.Türkiye, Suriye, Avusturya, A.B.D ve Katar'da olmak üzere toplam 13 ofisi bulunmaktadır.Saha ve ofiste toplam 1,455 çalışanı bulunmaktadır.

Vizyonumuz

Hem çağdaş evrensel değerlere hem de Suriye'nin zengin kültür ve tarihine dayanan, çocukları için adil ve refah bir gelecek inşa edebilen istikrarlı ve onurlu bir Suriye toplumuna katkıda bulunmak.

Misyonumuz

Sürdürülebilir kalkınma projeleri, eğitim olanakları, yenilikçi mesleki eğitim ve işe yerleştirme, etkili özyönetim, politika savunuculuğu ve medya temsili yoluyla yurtiçi ve yurtdışında zorluk yaşayan Suriyeliler arasında sosyal istikrar ve ekonomik özgüvenin arttırılması.