Çiftçilerin toprakla özel bir bağı vardır.

Çiftçilerin toprakla özel bir bağı vardır. Bu yüzden Suriyeli çiftçi Musab, yaşadığı yeri altı çocuğuyla birlikte terk etmeye zorlandığında, kökleri toprağından sökülmüş gibi hissetti.Suriye Forum olarak “Tarım Arazilerini Canlandırmak için Çiftçilere Destek” programı aracılığıyla Musab'a ve diğer çiftçilere umut ışığı olmayı hedefledik.Hayata sıfırdan başlamanın zorluğunu beraber sırtladık.

 

 

Suriye Forum ve Pusula Eğitim ve İnovasyon İşbirliğinde Eğitim

Suriye’deki mevcut kriz devam ederken Suriyeli öğrenciler çok ağır psikolojik, sosyal ve fiziki şartlarda yaşamaktalar. Okulun ve öğretmenin rolünü eğitim ve öğretimden öte destek, rehberlik ve korunma olarak benimsemekteler.

Suriye Forum’da başarmak istediğimiz de budur. Öğretmenlere ve idari personele özel eğitimler ile okullardaki korunma ve destek bilincini geliştirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz.

Suriye'de teorik çalışmalar sonucu yayınlanan kitaplar, pratik olarak sahada da uygulanmıştır.

Umran Stratejik Araştırmalar Merkezi, dördüncü yılında da senelik faaliyet raporunu yayınlandı. Suriye'de teorik çalışmalar sonucu yayınlanan kitaplar, pratik olarak sahada da uygulandı. 

Suriye'de süregelen çatışmalar nedeniyle, anayasa, hukuk ve siyasi konularda çeşitli çalışmalar yayınlanmıştır. Sonuç olarak görülmüştür ki çatışma öncesi yönetim formülüne geri dönmek mümkün değildir.  Yetkilerin dağıtılması ve yeni sistemin kurulabilmesi için ulusal ve uluslararası güçler insiyatifi rejime bırakmamalıdır. Suriyeli vatandaşların çekincelerini ve isteklerini dikkate alan siyasi ve toplumsal olarak tutarlı bir formüle göre yetkiler tekrar eşit şekilde dağıtılmalıdır 

Merkezi ve yerinden yönetim formülüne göre fonksiyonel durum ve uygulama biçimleri ile ilgilenilmiştir. Bu işlevler (siyasi, hukuki, anayasal, güvenlik, gelişim ve mali ) değerlendirmeler yapılmıştır. Kitapta son araştırmaya göre istikrarı geliştirmek ve devlet etkinliğini artıracak yöntemlerden bahsedilmiştir. 

http://tr.omrandirasat.org