1-2-2.jpg

Suriye Forum'un alt kuruluşlarından İhsan İnsani Yardım ve Dayanışma Derneği (İİYD) ve ACTED International işbirliğiyle Suriye'de 3.800'den fazla aileye tarım desteği projesi başlatıldı.

Suriye Forum, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet sunarak toplumları desteklemeye ve güçlendirmeye devam ediyor. İhsan ekibi, Tarım Destek Projesi kapsamında; yerinden edilmiş ailelerin ve çocukların beslenmeleri için gerekli mahsullerin ve gıdaların üretimlerini artırmak amacıyla çiftçilere ve ailelere İyi Tarım Uygulamaları (GAP) eğitimi verdi.

Yardım paketleri ve acil durum müdahaleleri maalesef uzun vadede sonuç getirmiyor, bu nedenle toplumların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için kendi kendine yetebilmelerini sağlayan bu kalkınma projesi başlatıldı. İnsanların kendi gelirlerini oluşturmaya başlamaları, ayağa kalkmaları ve insani yardıma olan ihtiyacın azalması Suriye Forum’un en temel hedeflerinden biridir.