Umran Stratejik Araştırmalar Merkezi, dördüncü yılında da senelik faaliyet raporunu yayınlandı. Suriye'de teorik çalışmalar sonucu yayınlanan kitaplar, pratik olarak sahada da uygulandı. 

Suriye'de süregelen çatışmalar nedeniyle, anayasa, hukuk ve siyasi konularda çeşitli çalışmalar yayınlanmıştır. Sonuç olarak görülmüştür ki çatışma öncesi yönetim formülüne geri dönmek mümkün değildir.  Yetkilerin dağıtılması ve yeni sistemin kurulabilmesi için ulusal ve uluslararası güçler insiyatifi rejime bırakmamalıdır. Suriyeli vatandaşların çekincelerini ve isteklerini dikkate alan siyasi ve toplumsal olarak tutarlı bir formüle göre yetkiler tekrar eşit şekilde dağıtılmalıdır 

Merkezi ve yerinden yönetim formülüne göre fonksiyonel durum ve uygulama biçimleri ile ilgilenilmiştir. Bu işlevler (siyasi, hukuki, anayasal, güvenlik, gelişim ve mali ) değerlendirmeler yapılmıştır. Kitapta son araştırmaya göre istikrarı geliştirmek ve devlet etkinliğini artıracak yöntemlerden bahsedilmiştir. 

http://tr.omrandirasat.org